Konsultuppdrag | Backend – Node/TS

Om uppdraget

Det har nu mer konkret öppnat upp sig en vakans i ett av BE-teamen hos vår nuvarande kund. Teamet är ansvarigt för ett tiotal mikrotjänster, samtliga i Node/TS, bl a rösthantering, CMS, sök. Utöver att vara väldigt enkelt att ha att göra med socialt, bör man de senaste fem åren ha arbetat med liknande tekniker och ha bra koll på infra (AWS).

Tech stack och kompetens: 


– Stor arbetserfarenhet av Typescript/Node

– Infra (AWS)

– Arbetserfarenhet av stora system med många mikrotjänster och hög belastning, dvs stora moderna företag. Erfarenhet av att ha jobbat i en större organisation med mycket trafik och moderna teknologier. Arbetserfarenhet av att ha arbetat med skalbar kod i stora kodbaser.

– Pratar flytande svenska

– Test kommer eventuellt att genomföras, tidsanspråk ca 1 timme

Kompetens bortom det tekniska 

Exikvering – dvs får saker och ting gjort
Positivt inflytande på gruppen
Väldigt bra på kommunikation och samarbete


Uppdragsperiod: Så snart som möjligt – Minst 6 månader med möjlighet till förlängning

Ort: 3 dagar på kontoret i Stockholm är ett krav. 


Om oss

Senterprise Consulting är ett eget affärsområde inom Senterprise Sverige och är en ledande oberoende förmedlare av frilansande konsulter.
Genom aktiv headhunting och search och en omfattande teknisk förståelse hjälper Senterprise Sverige de främsta arbetsgivarna att hitta de mest lämpade kandidaterna för både anställning och konsultbehov.

Läs vidare på www.senterprise.se

Intresserad?

Ta denna möjlighet