Konsultuppdrag | Software Engineer- Developing and maintaining web applications


Profile/Role:
Software Engineer

Competence: Mid-level (3-6 years)

Tech Location: Stockholm
Percentage of remote work allowed: 60 %

Period from: 2024-06-24
Period to: 2024-12-31

Job description:

– Developing and maintaining web applications utilizing React, TypeScript, .NET and Node.js

– Harness Azure services such as Azure Functions, Azure Blob Storage, Azure Front Door, and Azure SQL Database to address compute, storage, networking, and database necessities.

– Engineer API endpoints and ensure seamless communication between frontend and backend systems.

Required cloud certification: AZ 204


Om oss

Senterprise Consulting är ett eget affärsområde inom Senterprise Sverige och är en ledande oberoende förmedlare av frilansande konsulter.
Genom aktiv headhunting och search och en omfattande teknisk förståelse hjälper Senterprise Sverige de främsta arbetsgivarna att hitta de mest lämpade kandidaterna för både anställning och konsultbehov.

Läs vidare på www.senterprise.se

Intresserad?

Ta denna möjlighet