Konsultuppdrag | Fullstackutvecklare med expertis inom funktionell programmering och ReactiveX

 Utvecklaren vi söker är en erfaren och kunnig fullstackutvecklare med en djup och bred kompetens inom moderna teknologier och ramverk. Vi är särskilt intresserade av någon som kan bidra med expertis inom funktionell programmering och ReactiveX. För uppdraget är det av största vikt med kompetenser inom Angular, TypeScript, fp-ts, RxJs, C#, .NET och LanguageExt.

Kvalifikationer

Funktionell programmering: Djup förståelse för och tillämpning av funktionell
programmering för att förbättra kodens struktur och underhållbarhet, med färdigheter i
bibliotek som LanguageExt, fp-ts eller liknande för att dra nytta av funktionella koncept i
C# och TypeScript.
ReactiveX: Gedigen kännedom och erfarenhet av att effektivt använda ReactiveX (rxjs,
System.Reactive) för att hantera asynkrona dataflöden och event-hantering.
Angular och TypeScript: Erfarenhet av att utveckla komplexa applikationer i Angular medNgRx, med vana av typdriven utvecklingsmetodik och expertis inom TypeScript.
C# och ASP.NET Core: Erfarenhet av att utveckla skalbara backend-lösningar med
modern C# och ASP.NET Core.
Infrastruktur: Erfarenhet av att arbeta med Docker och Docker Compose.

Uppgifter

• Utveckla och förbättra både frontend- och backend-komponenter.
• Implementera funktionella programmeringsprinciper för att öka kodens kvalitet och
underhållbarhet.
• Arbeta inom ett agilt arbetssätt för att säkerställa effektiv och smidig leverans.

Krav
• Självständig och proaktiv
• Framstående problemlösningsförmåga och kommunikationskompetens.
• Flexibilitet att anpassa sig till föränderliga krav och arbetsuppgifter.


Uppskattat startdatum:
 Omgående – Tillsvidare

Ort: Stockholm.. Kund har en office-first policy, men det finns möjlighet till remote-arbete 1 dag i veckan.

 

Om oss

Senterprise Consulting är ett eget affärsområde inom Senterprise Sverige och är en ledande oberoende förmedlare av frilansande konsulter.
Genom aktiv headhunting och search och en omfattande teknisk förståelse hjälper Senterprise Sverige de främsta arbetsgivarna att hitta de mest lämpade kandidaterna för både anställning och konsultbehov.

Läs vidare på www.senterprise.se

Intresserad?

Ta denna möjlighet